Документи

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Рішення Київського міськвиконкому «Про замив третього відрога Бабиного Яру»

16 листопада 1954 р.

Текст (рос.)
РІШЕННЯ № 1904

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Про замив третього приярка Бабйого Яру

Враховуючи великі технічні утруднення по демонтажу 500 мм газопроводу укладеного на приярку (отрог) № 3 Бабйого Яру і неможливість відключення від газопостачання склотарного заводу на період демонтажних робіт, Виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих на часткову зміну рішень міськвиконкому № 204 від 24/Х–1950 року та № 2546 від 2/ХII–52 р.

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Дозволити заводоуправлінню Петрівських цегельних заводів (т. Падієнко) у відповідності з покладеними на його обов’язками, зробити намив ділянки приярка № 3 де проходить газопровід високого тиску протяжністю 425 п.м. при умові технічної погодженості з Управлінням газового господарства м. Києва.

2. Зобов’язати заводоуправління Петрівських цегельних заводів, в III-му кварталі 1955 року забезпечити роботи по укладці нової траси газопроводу (взамін намитої ділянки) трубами і фінансуванням.

3. Зобов’язати управління газового господарства м. Київа (т. Бадаєва):

а) в III-му кварталі 1955 року забезпечити виконання робіт по укладці траси газопровода (в замін намитої ділянки) по договору з Петрівськими цегельними заводами;

б) забезпечити постійний технічний нагляд за ділянкою газопроводу, що намивається і знаходиться в тимчасовій експлуатації до дня його консервації.

Голова виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих
О. ДАВИДОВ
Секретар виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих
Б. ЕРМОЛОВИЧ
ДАК , ф. Р–1446, оп. 1, спр. 3, арк. 71.
Копия. Машинопись.