Відео

Книга 3 | Розділ 2. Київ від початку війни до вступу німецьких військ
Книга 3 | Розділ 3. Настрої городян у перші місяці війни
Відео (укр.)

1941 р.

Відступ радянських військ та вступ військ Вармахта в Київ