Документи

Книга 3 | Розділ 1. Життя киян у 1930-ті – на початку 1940-х рр.
Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика
Книга 3 | Розділ 6. Мирне населення в окупованому Києві. Настрої. Життя і смерть

Автобіографія кандидата біологічних наук С.М.Крашенинникова, завідувача кафедри зоології Білоцерківського сільськогосподарського інституту

05 грудня 1941 р.

Текст (укр.)

Автобіографія Крашеніннікова Сергія1

Крашенінніков Сергій, син вчителя, народився в 1895 року в м.Слуцькому на Мінщині, українець.

Року 1913 скінчив курс Київської 7-ої гімназії і вступив на природничий відділ фізико-математичного факультету Київського Університету.

Року 1920 одержав зачотне та випускне свідоцтва Київського Університету.

1920-1922 рр. був на посаді зав[ідуючого]. ентомольогічним бюро Подільської філії С[ільсько-].Г[осподарського]. Вченого Комітету України.

Був залишений при КИЇВСЬКОМУ К.І.Н.О.2 - як стипендіят при кафедрі зоольогії для підготування до професорської діяльності в 1921 р. 15 грудня.

Року 1923 вступив на останній курс КІНО факультету профосвіти, п/в.біольогічний і скінчив його у 1924 р.

1/ІІ 1919 р. був призначений на асистента кафедри зоольогії Київського українського університету, якого в жовтні того ж таки року поєднано з Київським Університетом, а цей останній в липні 1920 р. переформовано на ІНО і таким чином продовжував роботу на означеній посаді по 1/1-1921 р.

Був на посаді лектора зоольогії Вінницького фармацевтичного технікума 1921-1923 рр.

Протягом 1922-1923 рр. працював на посаді лектора гістольогії та анатомії й фізіольогії людини у Вінницькому ІНО.

Протягом 1923-1930 рр. був на посаді доцента, потім професора Київського Вет[еренарно-].Зоот[ехнічного].Ін-ту, де викладав курси зоольогії та паразитольогії. Був на посаді нештатного наукового співробітника Дніпровської Біольогічної станції 1926-1930 рр.

Працював на посаді професора в Київському Зоотехнічному Ін-ті 1930-1934 рр., де завідував кафедрою біольогічних дисциплін та викладав курси зоольогії та паразитології.

Весною 1927 р. (1/ІІ - 15/IV) був у відрядженні в Ленінграді і працював у лабораторії проф.В.А.Догеля, досліджуючи цитольогію інфузорій шлунку жуйних.

Влітку 1929 р. працював у природничому н/д Петергофському Ін-ті в лабораторії проф. В.А.Догеля, вивчаючи новітні методи протистольогічної техніки.

1930-1935 рр. працював у Інституті зоольогії та біології УАН на посаді зав.секцією протистольогії при відділі морфольогії, а потім на посаді зав.секції паразитології при відділі фавністики та систематики.

1935-1936 та 1936-1937 рр. працював на посаді доцента у Київському Університеті .викладаючи курси протистольогії та патогеннихProfozva на біологічному факультеті.

1936 р. одержав ступінь кандидата біологічних наук за постановою комітету в справах вищої школи.

1939 р. викладав курс гістології в Київському педагогічному Інституті.

1939-1940 рр. викладав курс протистольогії у Київському Університеті.

1934-1941 рр. працював на посаді зав. катедрою зоології Білоцерківського С[ільсько-].Г[осподарського]. інституту (м.Біла Церква).                  

                                                                                                           С.Крашенінніков

5/ХІІ-[19]41

 

 

ДАКО, Ф. Р-2462, оп. 1, спр. 6, арк. 47-47зв.