Документи

Книга 2 | Том 1 | Розділ 1. Діяльність німецьких і місцевих каральних органів в окупованому Києві

Постанова Київської міської управи № 33 від 17 жовтня 1941 р. “Про матеріально-побутове обслуговування поліції”

17 жовтня 1941 р.

Текст (укр.)

ПОСТАНОВА № 33

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ

від 17 жовтня 1941 р.1

 

Про матеріально-побутове обслуговування поліції

 

Київська Міська Управа ухвалює:

1. Зобов’язати Відділ Торгівлі та Харчування Київської Міської Управи організувати для обслуговування 200 чоловік міської поліції їдальню.

2. Зобов’язати голів Районових Управ організувати в кожному районі по одній їдальні на 120 поліцаїв.

Термін організації цих їдалень – до 25 жовтня 1941 р.

3. Зобов’язати голів Районових Управ разом з інструктором Орг[анізаційно]-Інструкторського відділу Міської Управи організувати районові комісаріати поліції.

Термін організації встановити – 25 жовтня 1941 р.

4. Зобов’язати керівника Секції електричних підприємств пана Оглобліна О.О. включити в електромережу всі будинки поліції.

5. Виділити в розпорядження інспектора поліції м. Києва двадцять тисяч (20 000) карбованців.

 

Голова Київської Міської Управи                                                                                      (Проф. Олександр ОГЛОБЛІН)

 

Заступник Голови управи                                                                                                    (Володимир БАГАЗІЙ)

 

Секретар Управи                                                                                                                   (Володимир ПОЛІШВАЙКО)

 

З орігіналом згідно: (подпись)2

 

ДАКО, ф. Р–2412, оп. 2, спр. 3, арк. 34.