Документи

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Рішення Київського міськвиконкому «Про замив розкривними породами Петровських цегельних заводів № 1 і № 2 відрога № 3 Бабиного Яру»

02 грудня 1952 р.

Текст (рос.)
РІШЕННЯ № 2546
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих

Про замив вскришними породами Петрівських цегельних заводів № 1 і 2 Міністерствами будівельних матеріалів УРСР відрогу № 3 верхів’я Баб’ого1 Яру

Відповідно до рішення Виконкому від 24 жовтня 1950 р. № 2404, Виконавчий комітет Київської міської Ради депутатів трудящих –

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Дозволити заводоуправлінню Петрівських цегельних заводів № 1 та № 2 розпочати в 1953 році замив відрогу № 3 верхів’я «Бабйого1 Яру».

2. Намив перевести до відміток поверхні землі навколо яру.

3. Зобов’язати Управління Газового господарства (тов. Фесенюк)

а) за замовленням заводоуправління Петрівських цегельних заводів скласти проектно-кошторисну документацію на перекладку відрізку газопроводу ГРС–2 – ГЭС–2 по трасі вул. Окружної, довжиною 500 м, замість відрізку, що підпадає у зону замиву;

б) перекласти зазначений в п. «а» відрізок газопроводу за рахунок:

Петрівських цегельних заводів – 300 м

Управління Газового господарства – 200 м

4. Проекти гідронамиву з додержанням всіх технічних вимог та проект перекладки газопроводу погодити з Управлінням в справах Архітектури м. Києва.

5. Нагляд за виконанням робіт по гідронамиву та прийомку робіт покласти на відділ Впорядкування Виконкому Київської міської Ради (тов. Малюта).

Голова виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих
О. ДАВИДОВ
Секретар виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих
Б. ЕРМОЛОВИЧ
ДАК , ф. Р–1446, оп. 1, спр. 3, арк. 70.
Копия. Машинопись.