Документи

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Лист голови Держплану УРСР А. Барановського до ЦК КПУ про будівництво кільцевих магістралей у м. Києві

30 липня 1954 р.

Текст (рос.)
Центральний Комітет КП України

Держплан Ради Міністрів УРСР розглянув лист голови виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих тов. Давидова про виготовлення в 1954 році технічної документації на будівництво двох окружних автомагістралей та про виділення в 1955 році асигнувань на їх будівництво.

Держплан Ради Міністрів УРСР підтримує пропозицію Київського міськвиконкому про необхідність будівництва двох окружних автомагістралей: однієї в місті Києві, яка буде з’єднувати радіальні міські магістралі та вулиці і другої – зовнішньої магістралі навколо міста, що сполучить союзні шляхи та шляхи південно-західної частини міста.

Орієнтована вартість будівництва окружної міської автомагістралі з Караваївським та Лук’яновським шляхопроводами складає біля 30 млн. крб., а зовнішньої магістралі – 25 млн. крб.

Будівництво зовнішньої окружної автомагістралі за межами міста Києва розпочато до Вітчизняної війни Гушосшлях’ом Міністерства внутрішніх справ СРСР.

У зв’язку з тим, що цей шлях буде з’єднувати союзні магістралі Київ–Львів та Київ–Одеса, проектування та будівництво його повинно здійснити Міністерство автомобільного транспорту і шосейних шляхів СРСР.

Тому Держплан Ради Міністрів УРСР вважає за необхідне звернутися до Ради Міністрів Союзу РСР з проханням зобов’язати Міністерство автомобільного транспорту і шосейних шляхів СРСР забезпечити в 1954 році виготовлення технічної документації та протягом 1955–1956 років здійснити будівництво півкільцевої автомагістралі навколо міста Києва.

Проектування та будівництво окружної автомагістралі в місті Києві буде провадитись за рахунок лімітів Міністерства комунального господарства УРСР і з’являється понадлімітним, титульний список на яке підлягає затвердженню Радою Міністрів Союзу РСР.

Для включення складання техдокументації і на це будівництво в план проектних робіт Української РСР на 1954 рік необхідно одержати дозвіл Ради Міністрів Союзу РСР.

Вартість розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва міської магістралі складає 570 тис. крб., в тому числі: розвідування – 180 тис. крб. та проектування – 390 тис. крб.

У зв’язку з великим обсягом проектно-розвідувальних робіт по виготовленню техдокументації на будівництво цієї магістралі та перевантаженістю в 1954 році проектної організації «Київпроект» Управління в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, яка повинна провести проектування цього будівництва, «Київпроект» не зможе в цьому році забезпечити розроблення техдокументації для будівництва окружної магістралі в м. Києві.

В проекті плану проектно-розвідувальних робіт Української РСР на 1955 рік Держплан УРСР передбачить виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво окружної магістралі в місті Києві.

Проект листа до Ради Міністрів Союзу РСР додається.

Лист виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих повертається.

Голова Держплану Ради Міністрів
А. Барановський (подпись)
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 30, спр. 3818, арк. 158–159.
Оригинал. Машинопись.