Документи

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Довідка зав. сектором відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ О. Яровенка про доповідну записку Г. Сенченка та М. Скачка «Про будівництво в м. Києві радіотелевізійного комплексу й повне покриття республіки телебаченням»

26 вересня 1962 р.

Текст (рос.)
ДОВІДКА

про доповідну записку тт. Сінченка Г.З і Скачка М.А.

Міністр зв’язку УРСР т. Сінченко Г.З. і голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР по радіомовленню і телебаченню т. Скачко М.А. у доповідній записці до ЦК КП України вносять пропозиції про спорудження в м. Києві радіотелевізійного комплексу і повне покриття республіки телебаченням.

Це питання 29 травня та 25 вересня 1962 року обговорювалось на Президії ЦК КП України і прийнято рішення «Про спорудження в м. Києві радіотелевізійного комплексу і прискорення телефікації України».

Дане рішення надіслано Міністерству зв’язку УРСР і республіканському радіокомітету.

Зав. сектором відділу пропаганди і агітації ЦК КП України
Яровенко (подпись)
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 31, cпр. 1946, арк. 25.
Оригинал. Машинопись.