Документи

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Рішення Київського міськвиконкому «Про проектування парку культури та відпочинку на території ліквідованих Староєврейського і Караїмського цвинтарів»

15 жовтня 1963 р.

Текст (рос.)
РІШЕННЯ № 1603

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Про проектування парку культури і відпочинку на території ліквідованого Староєврейського і Караїмського кладовища

Для будівництва парку культури і відпочинку на території, яку займало Староєврейське кладовище, виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих

ПОСТАНОВЛЯЄ:
 1. Відвести Управлінню зеленої зони територію бувшого Старо-єврейського, Караїмського кладовищ, Бабйого та Реп’яхового ярів під будівництво парку культури та відпочинку.
 2. Зобов’язати інститут «Київпроект» (тов. Шило) виготовити проектно-кошторисну документацію на будівництво парку культури і відпочинку на відведеній території.
 3. Управлінню зеленої зони (тов. Лаптєв) до 25/Х–63 р. видати Київпроекту затверджене Міськвиконкомом планове завдання на проектування парку культури і відпочинку трудящих та разом з Міськпланом (тов. Петренко) передбачити необхідні кошти на проектування цього парку.
 4. Зобов’язати проектно-кошторисну контору Міськжитлоуправління (тов. Ніколаєв) терміново виготовити кошторис на ліквідацію Старо-Єврейського кладовища, погодивши обсяг робіт з конторою поховального обслуговування.
 5. Зобов’язати контору поховального обслуговування (тов. Шевалгін) виконати роботи по розробці та перевезенню безгосподарчих споруд для їх реєстрації.
 6. Для оцінки і обліку безгосподарчих надмогильних споруд на Старо-Єврейському і Караїмському кладовищах створити комісію з представників: Шевченківського райвиконкому, райфінвідділу і контори поховального обслужування.
  Членів комісії висвободити від основної роботи з оплатою при необхідності за рахунок контори поховального обслуговування.
 7. Міськфінвідділу (тов. Баратов) передбачити в 1964 році фінансування робіт по ліквідації Старо-єврейського та Караїмського кладовищ.
 8. Просити Міністерство комунального господарства УРСР (тов. Селіванов) виділити необхідні ліміти з праці для впорядкування зазначеного кладовища.
 9. Безгосподарчі надмогильні споруди, що підлягають реставрації, передати комбінату виробничих майстерень для реставрації та реалізації населенню з внесенням оціночної вартості та вартості витрат по зняттю та перевозки, в прибуток держави по мірі їх реалізації.
 10. Дозволити комбінату виробничих майстерень організувати на вільній території військового кладовища тимчасовий цех по реєстрації та реалізації пам’ятників.
 11. Дозволити конторі поховального обслуговування м. Києва (тов. Шевалгін) провести порубку кущів, диких самостійних дерев, що заважають зняттю та вивозці надмогильних споруд.
 12. Зобов’язати начальника Управління підприємств комунального обслуговування (тов. Ворожцов) подати кошторис витрат на зняття та перевозку надмогильних споруд.
 13. Головкиївавтотрансу (тов. Байдюков) виділити на період ліквідації кладовищ шість вантажних автомобілів та два автокрана.
 14. Просити Раду Міністрів УРСР дозволити в 1963 році проектування парку відпочинку на місцях Старо-єврейського і Караїмського кладовищ, Бабйого та Реп’яхового ярів.
 15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому міськради тов. Єрмоловича Б.Ф.
Заст. голови виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих
Г. Аркадьєв (подпись)

В.о. секретаря виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих
Г. Баратов (подпись1)
ДАК , ф. Р–1, оп. 8, спр. 233, арк. 489–490.
Оригинал. Машинопись.