Документи

Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика

Лист штадткомісара Києва Берндта голові Київської міської управи Л. Форостівському щодо охорони пам’яток архітектури. Київ, [не пізніше 10 лютого 1943 р.]

10 лютого 1943 р.

Текст (укр.)

Копія1

Штадткомісар*

Від[діл] МЕ/ДК

До п. Форостівського

 

За дорученням п. Генералкомісара** повідомляю Вас про те, що Ви повинні подбати про охорону пам’ятників доісторичних та раннеісторич[них] часів м. Києва та заборонити улаштуванн[я]2 вбиралень, помийних ям, ям для п[і]ску3 та інш[ого] поблизу їх та оповістити про це кербудів.

Головніші пам’ятники доістор[ичної] та раннеістор[ичної] доби, які слід охоронити в першу чергу:

 

Пам’ятники архітектури

 

1. – Заборовська брама (Георг[іївський] завулок).

2. – Андріївська церква.

3. – Пам’ятник Володимира.

4. – Будинок Шевченка.

5. – Укр[аїнський] Музей (Олександрівська вул. № 29).

6. – Палац (Олександрівська вул. № 8).

7.– Кловський палац – ([Є]л[и]заветинська6 № 5).

8.– Пам’ятник Магдеб[урзького] права.

9. – Братський монастир.

10. – Контрактовий дом.

11. – Стара “бурса” [–] Крещат[ицька] набережна № 15.

12. – Іллінська церква – Крещат[ицька] набережна № 14.

13. – Пам’ятник Богдану Хмельницькому.

14. – Флоровський монастир.

15. – Церква Аскольда.

16. – Печерська фортец[я]7.

17. – По[ш]т[ова]8 станція. Крещат[ицька] набер[ежна] № 5.

18. – Покровська церква.

19. – Московська вул. № 40.

<Будинок декабристів Олександрівська 2

буд. Шевченка коло площі Калініна>9

Підпис

 

вс. <Широцький>10

 

КОМЕНТАРІ

 

*…Штадткомісар… – штадткомісар м. Києва – Берндт.

**…п. Генералкомісара… – генералкомісар Київської генеральної округи – Вальдемар Маґунія.

 

Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи / Упоряд. Т.М. Себта, Р.І. Качан. – К.: “Видавець Олег Філюк”, 2016. – C. 847–848