Документи

Книга 2 | Том 1 | Розділ 1. Діяльність німецьких і місцевих каральних органів в окупованому Києві
Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика

Наказ № 1 гауптмана охоронної поліції м.Києва Гензена про організацію охоронної української поліції Києва, призначення до районних штабів, службові правила членів поліції

31 січня 1942 р.

Текст (укр.)

КОМАНДА

Районів Охоронної Київ, дня 31.І.[19]42 р.

Поліції м. Києва

ч. 239

НАКАЗ ч. І

 

  • Загальне.

З днем 19.І.[19]42 р. я перебрав командування над Районами Охоронної Української Поліції м. Києва.

2. Призначення.

До штабу Районів Охоронної Української Поліції м. Києва були призначені:

  • Рев[ір]1 Лейтенант Охоронної Поліції – Мензінг з Рев[ір] Ком[ендатури]
  • Майстер Охоронної Поліції – Геннінг з 9 Району
  • –“– –“– –“– – Шарницький з Рев[ір] Ком[ендатури]
  • –“– –“– –“– – Прекель з Рев[ір] Ком[ендатури]
  • Ротм[істр] Резерв[ної] Охоронної Поліції – Геферс з Рев[ір] Ком[ендатури]

3. Організація Штабу Районів Охоронної Поліції м. Києва.

Штаб Районів Охоронної Української Поліції м. Києва був наново збудований.

Він ділиться на відділи, подібно як Команда Німецької Охоронної Поліції. Відділи обсажені німецькими членами Поліції і членами Української Охоронної Поліції. Штаб ділиться слідуюче:

Командант Ревір Еінцелдінсту — Командант Української Охоронної Поліції Гауптман Гензен (Еінцелдінст)

Захвалинський)

Ад’ютант і заступник Рев. Ад’ютант – Крисько

Лейтенант – Мензінг Заступник – Кедюлич

Відділ І. К[оман] до Секретаріат

Організація Цун

Майстер – Лянггеім

Відділ 2. Персональні справи

Майстер – Геннінг Мельничук

Відділ 3. Вишкіл, зброя,

обмундирування – Оксентіїв

майстер – Шарницький

Відділ 4а. Платні і т.д. (Бухгалтер)

Гауптвахтмайстер – Шульц

Ротм. д. Р. – Гефферс

Відділ 4б. Господарчі справи –

Майстер – Прекель Мойса

4. Переїзд.

Штаб Ревір-еінцелдінст переїхав з казарми по вулиці Короленко в будинок по вул. Чекістів (при перетині Тюрінгської вул., біля Команди Охоронної Поліції).

Телефонний зв’язок: Центральний – 25 (відділ І) і 138

(Комендант Захвалинський).

  • Означення урядів.

Для всіх відділів обов’язкова назва як в заголовку цього наказу. До цього прикладається число і назва Району.

5. Службові правила.

Співпраця і підпорядкованість між німецькими урядовцями і членами Української Охоронної Поліції упорядковується тимчасовими службовими правилами, які появляються в найближчих днях.

До цього працюється на тій основі, що всі важливі рішення вирішують німецькі урядовці.

Члени Української Охоронної Поліції не мають права давати накази німецьким урядовцям.

В менш важливих випадках може Командант Української Охоронної Поліції наказувати Районовим Командантам. Ці мусять перед виконанням наказу повідомити про його зміст Ревірфюрера. Коли Ревірфюрер вважає наказ невідповідним або службово неможливим, може він припинити його виконання і віддати до вирішення Команданту Ревірів.

Ревірфюрер є службовим керівником Району і його мусить Командант Району повідомляти про всі службові справи Району.

Командант Української Охоронної Поліції оголошує Команданту Ревірів або його заступникові всі ним видані накази і розпорядження. Він видає оскільки це торкається Української Охоронної Поліції, денні накази про прийняття, звільнення і переведення, а також про службові справи. Наказ видається на німецькій і українській мові.

Німецький наказ перед розповсюдженням треба дати Команданту Ревірів або його заступникові, який його затверджує написом «Погоджено» і підписом.

Німецький і український текст передається Ревірфюреру, котрий собі залишає німецький текст, а український передає Команданту Району.

  • Наказ Команди.

Команда Ревірної служби видає для всіх справ накази, які торкаються лише членів німецької Поліції або цілої Ревірної служби, згідно потреби (так як сьогоднішній).

 

Розділено: Райони – 11

Відділи – 5                                                                                                    Гауптман Охоронної Поліції.

Командант – 1                                                                                             (Гензен)

 Секретаріат - 1                                                                                          За правдивість копії

                      18                                                                                            ад’ютант (Крисько)

 

 

 

 

ДАКО, Ф. Р-4437, оп. 1, спр. 1, арк. 77, 78.