Документи

Книга 2 | Том 1 | Розділ 1. Діяльність німецьких і місцевих каральних органів в окупованому Києві
Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика

Інформація коменданта охоронної поліції Шевченківського району сотника О.Бурлія про організацію охоронної поліції району для Музею-архіву переходової доби

13 серпня 1942 р.

Текст (укр.)

 

StadtverWaltung Київська

von Kiew Міська Управа

MUSEUM-ARCHIV МУЗЕЙ-АРХІВ

der Übergangsperiode ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ

 

ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗКВІТУ 1-ГО (ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО) РАЙОНУ ОХОРОН[ОННОЇ] ПОЛІЦІЇ м.Києва

 

Настав час, коли царство жидів, царство ката-Сталіна знищено і наш рідний край, наша Україна стала вільною.

19 вересня 1941 року золотоверхий і древній наш Київ зустрів славних німецьких вояків, які під проводом Адольфа Гітлера визволили нас від жидівсько-більшовитського ярма.

 

Шевченківський район поліції організовано з наказу Штабу Української Охоронної Поліції м. Києва з 20.Х.1941 року.

Командантом району було призначено п. Никитюка, п. Фурту – заступником, п. Цьомика – старшиною.

Для поліції було вибрано помешкання із трьох кімнат по вул. В. Підвальна, в буд. ч. 15.

Поліційний участок був розбитий на 5 дільниць.

27.Х.[19]41 року був затверджений штат дільничних старшин та поліцистів.

Дільничними старшинами були призначені: Кравченко, Коваленко, Мох, Скочко. Склад поліцистів – 16 чоловік. Секретарем команди був призначений п. Вольченко, друкаркою п. Шевелева, господарчим старшиною п. Маліновський. Слідчий відділ складався: ст. слідчий Будерацький, слідчий п. Богдан.

При поліції було організовано їдальню, камеру для заарештованих, гуртожиток для поліцистів. Заведена добова варта. Організовано облік роботи району. В канцелярії було заведено слідуючі журнали:

1. Журнал вихідних паперів.

2. –"– листування з кадрами.

3. –"– наказів Укр. Охорон. Поліції м. Києва.

4. –"– наказів по Команді району.

5. –"– ріжних розпоряджень та обіжників Укр. Охор. поліції м. Києва.

На варті також було заведено слідуючі журнали:

1. Журнал прийому та здачі варти.

2. –"– реєстрації протоколів, складених під час варти.

3. –"– для реєстрації затриманих і взятих під варту та звільнених з під варти.

4. –"– для реєстрації цивільних справ від гром. р-ну.

З днем 9.ХІ.41 р. на підставі наказу Команди Районів Охоронної Поліції м. Києва (наказ ч. 5) для реорганізації і оздоровлення району було призначено командантом поручника п. Бурлія Олександра та його заступником старшину п. Дорошенко. Його помічником також був п. Цьомик.

11.ХІ.[19]41 року всі справи та господарство було прийнято від коменданта п. Никитюка, згідно акту.

З дня служби комендантом Шевченківського району – поручника п. БУРЛІЯ – приміщення для Поліції було зайнято по В. Підвальній вул. ч. 30-б. Район був розбитий на 5 участків (дільниць). Для ліпшого керівництва було встановлено добову варту дільничих старшин по Команді Охорон. Поліції.

Була організована стройсотня для виховань та вишколювання козаків. Старшиною стройсотні був призначений заст. команданта – чотар п. Дорошенко, а другий заст. – старшина Цьомик, які являються безпосередніми помічниками коменданта. Господарчим старшиною був призначений п. Науменко. Шефом слідчого відділу п. Будерацький, слідчий Матюшенко.

З 15.ХІІ.[19]41 року район очолював від Німецької Поліції Ревір-Фюрер п. Лейтенант Фелькин та два поліцмейстри – п. Дозе та п. Гартунг, а також перекладач п. Дадаєв.

З 15.1.[19]42 року Поліція працює в приміщенні по В. Підвальній 30-б, де знову зорганізовано комору, їдальню, обладнано гуртожиток для козаків, камеру для арештованих та інш.

В лютому місяці господарчий старшина п. Науменко перейшов на працю до слідчого відділу при районі, а на його місце буде надіслано з команди Охорон. Поліції – п. Тертицю.

З 15.ІІІ.[19]42 р. секретарем призначено п. Уманця Василя, а секретаря п. Вольченка переведено до Володимирського району.

Під час реорганізації району, як центрального, приходилось зустричатися з великими труднощами, поскільки не було ані коштів, співробітники Поліції не мали відповідного одягу, військова виучка також стояла не на належній височині, для чого було організовано стройсотню (4.ХІІ.42 р.), яка виховувала та прививала військові навички поліцистам.

До цього часу було відряджено для проходження вишколу при команді Охоронній Поліції – 3 групи, разом 18 чоловік, які опанували курс строєвого навчання і багато з них стали потім інструкторами, а деякі і командантами та заступниками. Так, п. Костенко одержав підвищення – ройовий та призначений заступником команданта Дарницького району. п. Добрянський також підвищений в ройові, залишився на службі в Штабі. Бунчужний п. Цьомик проведений наказом, як заступник коменданта.

20 квітня за чесну службу на користь нової Европи поручник п. Бурлій Олександер одержав звання сотника.

Щоденно ведеться муштра для козаків службових груп, якою керує бунчужний п. Цьомик.

В березні місяці 1942 року організована картотека приписки та виписки громадян – мешканців Шевченківського району.

Слідчий відділ при районі тепер складається з 2-х слідчих та 1 агента.

 

 

Комендант району Охоронної Поліції,

сотник                                                                                               (підпис)          (Б у р л і й)

 

Секретар                                                                                            (підпис)           (Уманець)

 

ДАКО, ф. Р–2412, оп. 2, спр. 222, арк. 2–3.