Документи

Книга 2 | Том 1 | Розділ 1. Діяльність німецьких і місцевих каральних органів в окупованому Києві
Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика

Наказ № 9 по охоронній поліції м.Києва про переорганізацію штабу Команди районів української поліції м. Києва

24 січня 1942 р.

Текст (укр.)

 

КОМАНДА Районів 1

Української Поліції м. Києва                                                                                                                            Київ, дня 24.І.[19]42 р.

ч. 208

НАКАЗ ч. 9.

 

І. З днем 26.І[19]42 р. переорганізовую штаб Команди Районів Української Охоронної Поліції м. Київа в слідуючому складі:

Заст. Команданта …………………….....……… Кедюлич Іван

Ад’ютант ……………………………………........... Крисько Володимир

Перекладчик при Гауптмані ……………….. Кабайда Анатолій.

І-й відділ.

І. Організаційний …………………………..

2. Секретар ………………………………….. Житкевич Леонід

3. Перекладчик …………………………….. Руссо Роман

4. Машиністка ……………………………..… Невінчена Марія

5. Машиністка …………………………..…… Кудрицька Тамара

6. Кур’єри ………………………………....……Макара Михайло

7. “ - “ ………………………………….…....…. Марчук

ІІ-й відділ.

І. Шеф персонального відділу …………….... Мельничук Арсен

2. Керуючий персональними справами ….Цюра Євген

3. Керуючий дисциплін. справами ……….. Пономаренко Микола

4. Машиністка ………………………………...........Добровольська Ярина

5. Картотекар …………………………….........…..Потапенко Ліда.

ІІІ-й відділ.

І. Старшина вишколу …………………......….. Оксентів Петро

  • Підстаршина вишколу …………………....... Гладич Володимир
  • Магазинер склепу обмундировання

та озброєння …………………………............... Соболь Петро.

ІV-й відділ.

І. Господарчий старшина ………………...…. Мойса Леонід

2. Зас. господ. старшини ………………….....Нікіфоров Захар

ІV-й підвідділ.

І. Поліцист ………………………….…….....Татарів Ягор

2. “ - “ - “ …………………………………….. Колеснік Олекса

3. “ - “ - “ …………………………………….. Козел Віталій

4. Шофер …………………………………….. Марцинюк Микола.

 

 

ДАКО, Ф. Р-4437, оп. 1, спр. 1, арк. 87.