Документи

Книга 2 | Том 1 | Розділ 1. Діяльність німецьких і місцевих каральних органів в окупованому Києві
Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика

Наказ № 57 по штабу Української охоронної поліції м. Києва щодо особового складу, покарань, переведень, відряджень та загальних питань

31 жовтня 1942 р.

Текст (укр.)

ШТАБ Української Охоронної Поліції Київ, 31.10.1942 р.

Служба Районів –

 

Штабний наказ ч. 57.

 

Службові старшини: на час з 2.11.[19]42 р. до 8.11.[19]42 р.

2.11.[19]42 Поручник (1148) Хоничевський, Григорій - 4.(Печерськ.)

3.11.[19]42 Сотник (1000) Каштелянів, Валентін, - 5.(Ярослав.)

4.11.[19]42 ” ( 717) Василенко, Лука, - 6.(Залізн.)

5.11.[19]42 Хорунжий (5130) Політаєв, Михайло, - Відтин. І

6.11.[19]42 ” (606) Житкевич Леонід - Штаб, від. ІІ

7.11.[19]42 ” (898) Жуківський Григорій - 9.(Софієвс.)

8.11.[19]42 Сотник (977) Бурлій, Олександр - І.(Шевченк.)

 

Службові перекладачі:

2.11.[19]42 Козак (2369) Черемис, Олександр, - Штаб, від. ІІ б

3.11.[19]42 ” (5186) Товстюк, Корній -Відтин. І,

4.11.[19]42 ” Яновська, Оксана -Відтин. ІІ/І,

5.11.[19]42 Ст.підстарш. ( 695) Глібка, Григорій, -Відтин. ІІ,

6.11.[19]42 Улович, Оксана -Штаб, від. ІІІ

7.11.[19]42 Малойло, Наталія, -Штаб, Нагл. оф.

8.11.[19]42 Гросберг, Ольга - ” від. ІІ.

 

І. По персональному складу:

1). Покарання.

Караю молод. підстаршину (1194) Ситніка, Василя, 11, (Дарницьк.) р-ну 5-ти добовим загостреним арештом за те, що він 20.9. [19]42р. в „Орсткомандантурі” в Дарниці, надавши фальшиві відомості, вимагав документів своєї нареченої.

Покарано:

командантом 3. (Богданівського) р-ну козака (2295) Сліпченко, Микиту, 5-добовим загостреним арештом за те, що він 14.10.[19]42 р. не з’явився на вартову службу.

командантом 5. (Ярославського) р-ну козака (1707) Супруненко, Якова 5-добовим загостреним арештом за те, що він 23.9.[19]42 р. після служби в п’яному стані знаходився на базарі і через те компроментував Українську Охоронну Поліцію.

Покарано німецьким фюрером 2. Вишкільної сотні козака (1651) Іващенка, Петра, 5-добовим загостреним арештом за те, що він з 10.10.[19]42 р. без дозволу був відсутній на службі.

2) Переводи та відрядження.

Переводяться:

з днем 21.10.[19]42 р. бунчужний (902) Ліжник, Олександр з 4. (Печерськ.) до 2. Вишкільн. сотні.

з днем   ”          мол. підстаршина (925) Пінчук, Гаврило, з 2-вишкільн. сотні до 4. (Печерс.) р-н

з днем 30.10.[19]42 р. фізпрацівниця Карпухова, Устинія, з 2. (Подільськ.) р-ну.

    ”        1.11.[19]42 р. кухонна робітниця Коробенко, Килина з 2. (Подільськ.) р-ну.

 

ІІ. Загальні.

1). Персональні. Виконуючий обов’язки Командира Охоронної Поліції надіслав до мене слідуючого листа:

„З нагоди мого дня народження я одержав від формацій Української Охоронної Поліції багато поздоровлень. Старшини, підстаршини та козаки довели мені на численних доказах свою відданість.

Я вважаю своїм приємним обов’язком за це сердешно дякувати. Я оцінюю ці побажання та подарунки за ознаку готовности всіма силами співпрацювати при побудові нової Європи.

Це переконання є для мене найкращий подарунок в день мого народження.

Я прошу Вас довести цього листа до відома всіх приналежних до Української Охоронної Поліції.

Гейл Гітлер.

с підписав Гензен

Майор Охоронної Поліції.

 

2) Про заарештування українських службових осіб: На випадок, коли виявляється потреба провести арешт українського Голови міської або районової Управи необхідно, щоб особа, яка дає наказ про заарештування або відповідна особа, якій передано завдання провести арешт, спочатку безпосереднью про це повідомила свого зверхника, по можливості з поданням обвинувачення або іншої важливої підстави. Це робиться для того, щоб особа з вищої інстанції могла забезпечити дальший хід справи. При затриманні старост або їм подібних, необхідно повідомити відповідні органи влади. При переведенні офіційних службових міроприємств в німецьких установах, треба перед тим, про це безпосередньо повідомити керівника установи або його заступника.

3) Про відкриття шевських майстерень. Нижченаведені формації повинні в найближчому часі подбати про відкриття власних шевських майстерень:

Торфкоманда в БучіІрпінь, 2-вишкільна сотня, в Пущі-Водиці, Штабна сотня, і сотня важкої зброї.

Шкіру і матеріяли можна бути отримувати при Штабі, відділ І цб у майстра Охоронної Поліції — Прекеля.

4) Одержання харчів: Тривалість харчової декади, яка починається 24.10.[19]42 р. продовжена до 3.11.[19]42 р. включно. Слідуючий термін одержання харчових продуктів 3.11.[19]42 р. В біжучій декаді один день виключений з постачання.

Видача харчопродуктів надалі переводиться за таким порядком:

11. (Дарницький) р-н – з 9.00 год. ранку.

8. (Святошінський) р-н – з 9.30 ” ”

10. (Куренівський) р-н – з 10.00 ” ”

 

 

ДАКО, Ф. Р-4437, оп. 1, спр. 1, арк. 263, 265.