Документи

Книга 2 | Том 2 | Розділ 2. Радянське підпілля в окупованому Києві. Боротьба і загибель

Інформація про світлину Єлізавети Логінової, віднайдену Єфросинією Кощєєвою

14 листопада 1943 р.

Текст (рос.)

Справка

 

Фотокарточка с надписью (на обороте) «Логинова Елизавета Васильевна – «Маруся» (кличка) найдена комсомолкой тов. Кащеевой Ефросинией Георгиевной, которая хорошо ее знает (адрес: Лысенка 8а, кв. 35) в доме, где жили немцы – ул. Лысенка, дом 8а, кв. 31 или 33.

 

(Иващенко) (подпись)

 

14/ХІ–[19]43

 

 

ЦДАГОУ, ф. 7, оп. 10, спр. 287, арк. 168.