Документи

Книга 2 | Том 1 | Розділ 1. Діяльність німецьких і місцевих каральних органів в окупованому Києві
Книга 3 | Розділ 4. Діяльність окупаційної влади й місцевого адміністрації у Києві. Національний, релігійний і культурний аспекти. Ставлення до населення й військовополонених. Пропаганда й практика

Розпорядження голови м. Києва Л.Форостівського від 2 липня 1942 року №144 «Про обов’язкові реквізіти в протоколах, на підставі яких може бути застосовано адміністративне покарання, та про порядок направлення покараних на примусові роботи»

02 липня 1942 р.

Текст (укр.)

Головам Районових Управ

Юрисконсультам Районових Управ

Виконавцям постанов Голови міста Києва при Адмінвідділі Управи міста Києва

Копія – До Української Охоронної Поліції

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 144

ГОЛОВИ МІСТА КИЄВА

від 2 Липня 1942 року

 

«Про обов’язкові реквізіти в протоколах, на підставі яких може бути застосовано адміністративне покарання, та про порядок направлення покараних на примусові роботи»

 

Щоб упорядкувати зазначення обов’язкових реквізітів в протоколах, на підставі яких може бути застосовано адміністративне покарання, та щоб упорядкувати направлення покараних на примусові роботи.

НАКАЗУЮ:

1. У протоколах, на підставі яких може бути застосовано адміністративне покарання по справах, що є в переведенні як Адміністративного відділу, так і Районових Управ міста, належить обов’язково зазначити без скорочень такі відомості: а) прізвище, ім’я та по батькові; б) рік народження; в) місце народження; г) хатня адреса; д) судимість; е) де зараз працює; ж) спеціальність (професія); з) національність; і) родинний стан (холост або неодружена; одружений або одружена; вдовець або вдова); к) кількість дітей та їх вік; л) за яке порушення та на підставі якої постанови складено протокола (постанова Голови м. Києва або голови відповідної Районової Управи, дата та № постанови).

2. Копії постанов про адміністративне покарання, разом з виписками із протоколів тих реквізітів, що їх зазначено в ст. 1, по справам про адміністративне покарання за постановами як Голови міста, так і Голів Районових Управ, Районові Управи та Адміністративний відділ, за належністю передають виконавцям Адміністративного Відділу.

3. По всіх справах (ст. 2) вищезазначені виконавці одержують від Адміністративного відділу супровідні листи, за підписами Штадткомісара м. Києва та Керівника Адміністративного Відділу, для направлення покараних до Табору примусових робіт.

Виконавці вручають Поліції супровідні листи в двох примірниках, під розписку на звороті копії постанови про покарання, яка копія залишається в справі Виконавця.

Супровідні листи Виконавці вручають Поліції за місцем мешкання покараного або за його останньою адресою коли місце мешкання зараз невідомо.

4. На підставі супровідного листа Поліція провадить розшук та заарештування покараного та направляє його до Табору примусових робіт.

5. Адміністрація Табору видає Поліції розписку про одержання покараного на другому примірнику супровідного листа.

6. Поліція повертає розписку Табора Виконавцю того району, від якого вона одержала супровідного листа.

Коли ж постанова про покарання залишилась без виконання, наприклад, за нерозшуком покараного або за його смертю, то Поліція повертає супровідного листа в 2-х примірниках Виконавцю, зазначивши на них причину невиконання постанови про покарання.

7. Усі супровідні листи, які Поліція повернула виконавцям, вони передають Адміністративному відділу

8. Адміністративний відділ надсилає супровідні листи, які він одержав від виконавця, Штадткомісару м. Києва, а копію свого листа Штадткомісару – відповідному виконавцю для відома та приєднання до справи покараного.

9. Адміністративний відділ веде окремий облік осіб, яких покарано примусовими роботами, та супровідних листів, що на них видано.

 

ГОЛОВА МІСТА КИЄВА

ФОРОСТІВСЬКИЙ

 

ПОГОДЖЕНО:

З Правничим Відділом

 

Штамп:

«Mit der Urschrift ubereinstimmend:

Sekretar der Protokollsektion

der Kiewer Stadtverwaltung

 

 

З оригіналом згідно:

Секретар Протокольної частини

управи м. Києва

                                                   (підпис)»

 

 

 

ДАКО, ф. П–4, оп. 2, спр. 71е, арк. 153–154.