Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 1. Сирець, Лук'янівка і Бабин Яр у першій половині XX в.

План існуючого розташування міста. Генеральний план реконструкції м. Києва.

1936 р.
Зображення (рос.)
План існуючого розташування міста. Генеральний план реконструкції м. Києва.
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 8.
К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 / Дод. № 10