Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 1. Сирець, Лук'янівка і Бабин Яр у першій половині XX в.

Генеральний план м. Києва: Проект. Генеральний план реконструкції м. Києва.

1936 р.
Зображення (рос.)
Генеральний план м. Києва: Проект. Генеральний план реконструкції м. Києва.
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 20.
К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 / Дод. № 12