Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 1. Сирець, Лук'янівка і Бабин Яр у першій половині XX в.

Генеральний план зелених насаджень. Генеральний план реконструкції м. Києва.

1936 р.
Зображення (рос.)
Генеральний план зелених насаджень. Генеральний план реконструкції м. Києва.
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 29.
К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 / Дод. № 13