Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 1. Сирець, Лук'янівка і Бабин Яр у першій половині XX в.

Генеральний план інженерної підготовки території. Генеральний план реконструкції м. Києва.

1936 р.
Зображення (рос.)
Генеральний план інженерної підготовки території. Генеральний план реконструкції м. Києва.
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 33.
К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 / Дод. № 14