Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

План м. Києва: Схема зливостоків і дренажів – буд-во 1946–1950 рр. – 1:25 000. Схеми до плану відновлення і розвитку міського господарства м. Києва на 1948–1950 рр.

1946 р.
Зображення (рос.)
План м. Києва: Схема ливнестоков и дренажей – стр-во 1946-1950 гг. – 1:25 000. Схемы к плану восстановления и развития городского хозяйства гор. Киева на 1948-1950 гг.
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 30, спр. 780, арк. 1.
Дод. № 19