Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Схема розміщення будівництва, 1951–1960 рр., м. Київ. – 1:25 000. Основні положення десятирічного плану міського будівництва м. Києва на 1951–1960 рр. Додаток

1951 р.
Зображення (рос.)
Схема размещения строительства, 1951-1960 гг., г. Киев. – 1:25 000. Основные положения десятилетнего плана городского строительства г. Киева на 1951-1960 гг. Приложение
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 30, спр. 2660, арк. 73.
Дод. № 22