Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 1. Сирець, Лук'янівка і Бабин Яр у першій половині XX в.

Проект кам’яної огорожі та брами на новому єврейському цвинтарі в м. Києві. Арх. В. Ніколаєв. 1892 г.

1892 р.
Зображення (рос.)
Проект каменной ограды и ворот на новом еврейском кладбище в г. Киеве. Арх. В. Николаев. 1892 г.
ДАКО, ф. 1, оп. 228, спр. 232, арк. 12.
Фото № 35