Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Вид з високого правого берега на область виносу ділянки № 1. Зверху та у середині ліворуч видно залишки вцілілої ділянки № 1, а в середині між ними – найглибша частина області виносу

13 березня 1961 р.
Зображення (рос.)
Вид с высокого правого берега на область выноса участка № 1. Сверху и в середине слева видны остатки уцелевшего участка № 1, а в середине между ними – самая глубокая часть области выноса
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 5364, арк. 7зв.
Альбом фотодокументів з аварії гідровідвалу у відрогу № 3 Бабиного Яру в м. Києві 13 березня 1961 року. Мал. 12 / Фото № 77