Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Вулиця Фрунзе з боку Пущі, залита розрідженої масою ґрунту. Вид ліворуч

13 березня 1961 р.
Зображення (рос.)
Улица Фрунзе со стороны Пущи, залитая разжиженной массой грунта. Вид налево
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 5364, арк. 16.
Альбом фотодокументів з аварії гідровідвалу у відрогу № 3 Бабиного Яру в м. Києві 13 березня 1961 року. Мал. 29 / Фото № 87