Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Реконструкція систем водопостачання та гідротранспорту на кар’єрах Петровських цегельних заводів № 1 і № 2. Ситуаційний план. 1957 р.

1957 р.
Зображення (рос.)
Реконструкция систем водоснабжения и гидротранспорта на карьерах Петровских кирпичных заводов № 1 и № 2. Ситуационный план. 1957 г.
ДАК , ф. Р–1446, оп. 1, спр. 17, арк. 1.
Мал. № 16