Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Схема організації служби спостережень і оповіщень в районі Бабиного Яру, м. Київ. 1961 р.

1961 р.
Зображення (рос.)
Схема организации службы наблюдений и оповещений в районе Бабьего Яра, г. Киев. 1961 г.
ДАК , ф. Р–1446, оп. 1, спр. 11, арк. 2.
Мал. № 17