Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

План водозбірних площ водостоків по Окружний вул. 1961 р.

1961 р.
Зображення (рос.)
План водосборных площадей водостоков по Окружной ул. 1961 г.
ДАК , ф. Р–1446, оп. 1, спр. 9, арк. 10.
Мал. № 18