Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 1. Сирець, Лук'янівка і Бабин Яр у першій половині XX в.

Місто Київ. Схематичний план. Склад. Арх.-План. Управою Київської Міськради. – 1:25 000.

1935 р.
Зображення (рос.)
Місто Київ. Схематичний план. Склад. Арх.-План. Управою Київської Міськради. – 1:25 000.
МІК
Харків, 1935 / Мал. № 4