Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Спортивний корпус ДСТ «Авангард». Ескізний проект планування навколишньої території. – 1:2000.

1965 р.
Зображення (рос.)
Спортивный корпус ДСО «Авангард». Эскизный проект планировки окружающей территории. – 1:2000.
ДАК , ф. Р–6, оп. 3, спр. 3837, арк. 110.
К.: ДІП «Київпроект», 1965 / Мал. № 9