Документи

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Рішення Київського міськвиконкому «Про замив верхів’їв Бабиного Яру розкривними породами Петровських цегельних заводів № 1 і № 2»

12 квітня 1955 р.

Текст (рос.)
РІШЕННЯ № 419
Виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих

«Про замив верхів’я Бабьего1 Яру вскришними породами
Петрівських цегельних заводів № 1 та 2»

В зв’язку з необхідністю термінового влаштування продовження вул. Мельника та вул. Окружної через верхів’я Бабйого1 Яру у відповідності з генеральним планом м. Київа, – виконавчий комітет Київської міської Ради депутатів трудящих

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов’язати заводоуправління Петрівських цегельних заводів № 1 та 2 перевести замив верхів’я Бабйого Яру від вул. Лагерної до продовження вул. Дорогожицької до відміток поверхні землі навколо верхів’я та в межах згідно проекту Управління в справах архітектури м. Київа.

2. Зобов’язати Київське відділення тресту «Союзгідромеханізація» до 1 травня 1955 року прокласти до верхів’я Бабйого Яру пульпопровід та побудувати водовідводні споруди.

3. Нагляд за виконанням цього рішення покласти на Спецінспекцию по впорядкуванню міста (Нач. тов. Онищенко) та на Управління в справах архітектури м. Київа (тов. Козлов).

Голова Виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих
О. Давидов
Секретар Виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих
Б. Єрмолович

Подання: Управління в справах архітектури м. Київа

Погоджено:

Міськдержсанінспекція   Юрчастина Міськради
Н. Соловйова   В. Онопієнко

ДАК , ф. Р–1446, оп. 1, спр. 3, арк. 72.
Копия. Машинопись.