Ілюстрації

Книга 1 | Розділ 4. Бабин Яр у другій половині XX ст.

Макет рельєфу м. Києва . Генеральний план реконструкції м. Києва.

1936 р.
Зображення (рос.)
Макет рельєфу м. Києва . Генеральний план реконструкції м. Києва.
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 9.
К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 / Дод. № 25